Radio tržnica


RADIO TRŽNICA

10.01.2019 GODINE

 

 

PRODAJA:

 

Šparet Alfa 90-ka, lijevi i TA peć. 063/379-529

Jedno jare, cijena povoljna. 030/654-943

Kosilica i veća količina sijena. 030/643-210

 

 

KUPOVINA:

Kupuje se šparet Alfa 70-ka. 063/676-771

 

 

USLUGE:

Vrši se usluga čišćenja snijega, cijepanja, slaganja i unošenja drva. 064/433-82-20

 

 

STANOVI:

Traži se za unajmiti stan ili sprat kuće. 063/574-991