Radio tržnica


18.01.2017.

 Prodaja :

* automobil Renault 5, dizel, registriran, 066/769 - 956;

* krava i tele, 063/297 - 142;

* 2 teladi, 063/540 - 234;

* krava jalova i krava za mlijeko, 063/525 - 429;

* mlade koke i domaća jaja, 2.5 m bukova drva, 061/421 - 495;

* steona krava, 030/ 643 – 210.

 

Potražnja/ Usluge : 

* otkupljuju se jalove krave, 063/540 – 234;

* iznajmljuje se donji kat kuće, 065/429 – 648;

* usluga rezanja, cijepanja i slaganja drva, uglja i peleta, 063/959 - 262 i 064/433 - 8220.